Garantiärende/Problem med produkt

Läs igenom informationen nedan om du har problem med en produkt.

1. Läs bruksanvisningen

Många lösningar finns där och även vanliga frågor/svar.

2. Kontrollera firmware/mjukvara

Sällan är produkter helt fria från buggar och mjukvaran kan behöva uppdateras. Besök tillverkarens hemsida för aktuella uppdateringar.

3. Fastställ felet

För att verkstaden skall kunna åtgärda felet så behöver de en komplett felbeskrivning. Till exempel vilka ingångar som inte fungerar och vilka källor som använts.

4. Lägg upp ett supportärende via knappen nedan

Det är väldigt viktigt att serienummer står med. Det står oftast på baksidan av produkten och börjar med: "serial:", "s/n:" eller "ID:".

Viktigt! Om verkstaden inte kan hitta något fel på produkten utgår en undersökningsavgift + eventuella fraktkostnader.Skapa supportärende

(OBS: Du måste ha din e-post och lösenord!)

Vad händer sen?

Om du har en fråga om din produkt så kommer vi att svara så snart som möjligt och skicka ett mail så att du kan se vårt svar.

Om produkten inte fungerar kommer den att servas hos en auktoriserad verkstad. För att sända den gratis skickar/mailar vi fraktsedlar till dig eller om det är möjligt kommer verkstaden hem till er och hämtar upp produkten.

För mindre paket använder vi Postnord och för större gods använder vi DSV.
Postnord-fraktsedel: Skickas per post eller mailas. Godset lämnas in hos ert lokala postombud.
DSV-fraktsedel: Skickas per post eller mailas. Upphämtningen sker i hemmet. När fraktsedeln är mottagen ringer ni ett lokalt kontor för DSV och bestämmer tid för upphämtning. Kontoren finns listade på DSVs hemsida.

Givetvis går det bra att lämna in servicen hos någon av våra butiker med.