Miljöpolicy

Hembiobutiken är medlem i branschföreningen Hållbar E-handel

Hembiobutiken tillhandahåller produkter och tjänster för att erbjuda ljud och bildupplevelser för både företag och privatkonsumenter. Genom en allmän övergång till strömmande media har miljökonsekvensen av fysiskt distribuerat media minskat vilket skapat en lägre miljöpåverkan. Hembiobutiken arbetar på flera olika punkter för att minimera miljöpåverkan och de fokusområden som identifierats är primärt inriktade på logistikområdet. Miljömålen går även in i vår normala målbild att sälja rätt produkter till rätt behov och därmed minimera returer. Detta sker genom kompetent rådgivning innan köp samt support efter köp för att minimera behov av att sända produkter tillbaka via frakt.

Vår ambition är att erbjuda ett sortiment med utvalda produkter som håller en hög kvalitet. Detta för att kunden ska använda dem under längre tid samt minimera behovet av garantiservice. Vi arbetar med ett nätverk av serviceverkstäder till vilka kunder har möjlighet att kontakta dem för att reparera trasiga produkter (mot kostnad) efter garantiperioden gått ut. Detta förlänger på ett resurseffektivt sätt livslängden hos produkten.

I vår dagliga verksamhet ska vi löpande identifiera problemområden och arbeta för att minska dessas miljöpåverkan. I det löpande arbetet fokuserar vi på att optimera åtgång av förpackningsmaterial och packa varor på ett säkert men kompakt sätt. De transportköp vi gör för att transportera varor in till oss och ut till kund ska i stor utsträckning vara klimatkompenserade.

Den el vi köper för att driva vår verksamhet ska vara så kallad grön el och vi ska arbeta för att minimera elförbrukning från belysning genom att använda lågenergilampor.

Där det är möjligt ska vi exponera en produkts energiförbrukning för konsumenten så att denna kan ta hänsyn till detta vid sitt val av produkt. Vi ska även i möjligaste mån välja leverantörer som arbetar aktivt med sitt miljöarbete, som exempelvis Vicoustic vars akustikmaterial består till stor del av återvunnen PET-plast.

För att minimera miljöpåverkan från resor ska vi, om kund önskar, ha demonstration och rådgivning via videouppkoppling samt vi ska prioritera att ha internutbildningar och möten via videokonferens.