Din kundvagn är tom

Så påverkar Kemikalieskatten dig

bild till Så påverkar Kemikalieskatten dig

1 juli införs Kemikalieskatten i Sverige. Det är en skatt som läggs på elektronikprodukter för att minska användandet av vissa flamskyddsmedel vid tillverkningen. Priserna kommer därmed stiga kraftigt på många varor och det kan därför vara bra att genomföra planerade inköp redan nu. Här berättar vi mer om vilka varor det påverkar och hur det påverkar dina priser.

Varför Kemikalieskatt?

Regeringen har drivit igenom Kemikalieskatten som ett sätt att påverka stora tillverkare och nationer att lägga om sin produktion och göra varorna mer miljövänliga. Eftersom skatten inte betalas i andra EU-länder är förhoppningen att Sverige ska vara ett föregångsland som inspirerar andra länder att följa efter.

Hur räknar man ut skatten?

För elektronik är skatten 120kr per kilo. Skatten debiteras inte efter mängden farliga ämnen i produkten, utan efter den totala vikten på varan (inklusive tillbehör men utan förpackning) upp till som mest 320kr.

Påslaget sker innan moms så ovanpå kemikalieskatten tillkommer 25% mervärdesskatt. Det högsta påslaget för en vara blir därmed 400kr per vara. Detta blir därför ännu mer märkbart vid köp av varor med lågt pris.

Exempel 1: En billig väckarklocka med radiodel kostar 390kr men väger 2.1 kilo. Den beskattas då med 2.1 x 120kr = 252kr som plus moms blir 315kr. Det nya priset för väckarklockan blir alltså 705kr.

Exempel 2: Köper man en reciever för 1000kr som endast väger 1kg blir det nya priset enligt samma beräkning 1.150kr.

Exempel 3: Bygger man ihop ett eget system med separat receiver, vinyl-spelare och cd-spelare som alla väger över 3kg blir då pålägget 1.200kr eftersom varje vara beskattas individuellt även om det köps in samtidigt.

Varor som inte alls innehåller de farliga kemikalierna kan anmälas av importören till tullverket och skatten kan då rabatteras med 50% eller 90%, de kan däremot aldrig helt undantas från beskattning.

Vilka varor omfattas?

Beskattningen bygger på tullnummer men innefattar enligt skatteverket:

Datorer, läsplattor m.m.
Telefoner, routrar och trådlösa nätverk m.m.
CD-spelare, skivspelare, telefonsvarare m.m.
DVD-spelare och videoapparater m.m.
Radioapparater (och utrustning med inbyggd radiomottagare)
TV-apparater, skärmar m.m.
Spelkonsoler m.m.

Eftersom det gäller alla varor med inbyggda radiomottagare innebär det även att receivrar m.m kommer beskattas.

Vilken kritik finns mot skatten?

Branschorganisationerna Svensk Handel, Elektronikbranschen, Svensk Elektronik, Svenskt näringsliv, Teknikföretagen och EHL har skrivit många remisser gällande skatten då de inte anser att den inte hjälper miljön. Ett par av punkterna de har tagit upp är följande:

För att kunna debitera Kemikalieskatten utan enorma utredningar först utgår man från äldre uträkningar av vilka substanser som varorna innehåller och inte på faktiska nutida värden. Man debiterar därtill inte heller efter innehållet, utan efter vikten. En vara som väger 1kg och innehåller en hög halt beskattningsbara kemikalier beskattas mindre än en vara som väger 3 kg men som innehåller väldigt lite farliga kemikalier. Det finns alltså ingen samverkan mellan skattesats och faktisk miljöpåverkan. Det finns inte heller någon säker mätmetod för att avgöra halten av majoriteten av ämnena på listan i en produkt.

Svenska marknaden är uppskattningsvis 0.1% av den globala marknaden för hemelektronik. Flera stora aktörer menar att det inte kommer påverka tillverkare alls och att det är osannolikt att andra länder följer efter. Det kan bli mer ekonomiskt för företag att inte ha en svensk närvaro och sälja till konsumenter direkt från utlandet istället. Då får konsumenterna betala frakt från utlandet samtidigt som vi inte ser någon minskning av kemikalier.

Företaget som köper in varan måste väga den, betala skatten inom 5 dagar av försäljning av produkten och fylla i en sexsidig deklaration. Det kräver extra administration vilket ytterligare driver upp kostnaden för svenska handlare.

Skatteverket har också avstyrkt förslaget:

"Den föreslagna lagstiftningen kommer att vara mycket komplicerad att tillämpa vilket medför alltför höga administrativa kostnader för såväl skattskyldiga som Skatteverket.
Förslagen innebär en betydande rättsosäkerhet.
Därtill kommer att förslagen innebär att säljare i Sverige missgynnas gentemot utländska säljare vilket medför bristande legitimitet."


Fler källor och diskussioner om Kemikalieskatten hittar du här.

Varor som höjs i pris 1/7